Velikost, barevnost losů je libovolná, tvar stříbrošedého (nejčastěji) stíracího pole může být libovolný, ale nejméně 8-10 mm od okrajů.
Losy mohou být opatřeny čísly,  výherním kódem, odtrhávacím kuponem  -  k podpoře prodeje, zvýšení návštěvnosti a k reklamě,  k vytváření loajality a pozitivního vztahu k firmě. 

Smyslem je okamžitá ne finanční výhra, která je emotivně nejúčinější. 
Velikost, barevnost losů je libovolná, tvar stříbrošedého (nejčastěji) stíracího pole může být libovolný, ale nejméně 8-10 mm od okrajů. Losy mohou být opatřeny čísly,  výherním kódem, odtrhávacím kuponem
Galerie:se používají k podpoře prodeje, zvýšení návštěvnosti a k reklamě,  k vytváření loajality a pozitivního vztahu k firmě. 
Smyslem je okamžitá ne finanční výhra, která je emotivně nejúčinější. 
Velikost, barevnost losů je libovolná, tvar stříbrošedého (nejčastěji) stíracího pole může být libovolný, ale nejméně 8-10 mm od okrajů. Losy mohou být opatřeny čísly,  výherním kódem, odtrhávacím kuponem
Galerie:

Klasický reklamní los sloužící k podpoře prodeje

* s okamžitou výhrou
* s výhrou avizovanou na určitém místě v určitou dobu (výstaviště, hypermarkety..) 
* s výhrou vystavenou na stránkách internetu

Sada losů s výhrou operativně dodanou

Jde o systém, kde výherce najde symboly, buď obrázkové nebo čísly 1, 2,3.... a na ukázce výhru A, B,C či  D. Ty pořadatel soutěže upřesní až před soutěží (není vázán na jejich výrobu) a může je libovolně obměnovat. 
Systém je doplněn o propagační plakáty, do kterých si pořadatel soutěže dodatečně DOPÍŠE, co které číslo anebo písmeno (A,BC,D) vyhrává (ukázkový obrázek)  
Jde o pyramidovitě sestupnou sadu - příklad sestavy (která se početně může měnit podle potřeb zákazníka: 
A =  1x hlavní výhra: ............
B =  4x vedlejší výhra: ............
C =  20x cena útěchy : ............
D =  200x nevýherní los 


 

Výherní soutěžní arch

Pořadatel může podpořit prodej konkrétního zboží tiskem soutěžních archů s čtvercovými poli. Zákazník si za zakoupení 1 ks zboží setře u pokladny čtvereček a sleva je mu ihned odečtěna. Pokud si koupí více kusů, může si setřít více čtverečků a šanci vyhrát například 100% slevu je o hodně vyšší. 

 

Fotogalerie: Reklamní losy

Záznamy: 1 - 9 ze 20
1 | 2 | 3 >>